Provisional Operation Board of 63 - 71 Lang Ha Building

          Ban Điều hành lâm thời có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng tổ chức triển khai các công tác chuẩn bị để quản lý, khai thác, vận hành tòa nhà 63 -71 Láng Hạ kịp thời, đảm bảo hiệu quả.

             Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Chương

          TS. Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Mỹ Khánh Linh

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015