Đoàn công tác của Cục làm việc với các văn phòng tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội
Posting date: 03-24-2017

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC VĂN PHÒNG TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

 

Trong tháng 3/2017, Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với 2 văn phòng tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (NGOs) tại Hà Nội: tổ chức Développement International Desjardins (Vườn phát triển quốc tế - DID) và tổ chức Humanitarian Services for Children of Vietnam (Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam – HSCV)

Đoàn công tác đã làm việc và trao đổi về các nội dung: Giới thiệu về Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, công tác tuyển và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho NGOs hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP, việc thực hiện các chính sách về lao động, bảo hiểm, công đoàn cho người lao động Việt Nam; công tác cung ứng nhà cho tổ chức nước ngoài, công tác phối hợp với các Sở Ngoại vụ địa phương…

Đoàn công tác đã trao đổi các đề nghị hướng đến việc mở rộng giới thiệu các vị trí có chuyên môn cao cũng như chất lượng ứng viên và việc tham gia công đoàn của các nhân viên Việt Nam làm việc trong tổ chức Phi chính phủ nước ngoài. Các buổi làm việc diễn ra cởi mở, hai bên đều nhận thấy những cải tiến trong công tác tuyển và quản lý lao động Việt Nam của Cục mang lại nhiều kết quả tích cực; đồng thời cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin hai chiều và chia sẻ thông tin trên website chính thức của Cục.

Một số hình ảnh của các buổi làm việc:

1. Thăm và làm việc với tổ chức Vườn phát triển quốc tế DID ngày 28/02/2017

Tiếp đoàn là ông Pierre Turcote  – Giám đốc dự án, bà Ngô Thị Minh Hiền – Quản lý Hành chính và anh Tạ Quang Hưng  – Trợ lý Dự án

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng giám đốc dự án

và các cán bộ của tổ chức DID

2. Thăm và làm việc với tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam HSCV ngày 10/3/2017

Tiếp đoàn là  bà Annetta Lea Devet - Giám đốc điều hành  và chị Phạm Quỳnh Trang – Cán bộ chương trình HSCV

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc điều hành

và Cán bộ chương trình HSCV

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015