Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Posting date: 03-31-2017

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) 

VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

       Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, được sự đồng ý của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao và để thiết thực triển khai Chương trình số 944 - CTr/BNG-ĐUĐT, ngày 20/3/2017 do Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ngày 23/3/2017, Đảng uỷ Cục đã tổ chức thành công hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

         Tham dự Hội nghị về đại diện Đảng uỷ Bộ có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Ngoại giao, Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các các cơ quan Trung ương thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và quán triệt Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy Cục nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương và học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh một cách tích cực, sáng tạo, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng và phải làm thường xuyên, kiên trì, tích cực, đồng thời thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng tại Bộ Ngoai giao. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ phận và các Chi uỷ trực thuộc Đảng uỷ Cục khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc trong tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị; phải xây dựng được chương trình hành động thực hiện các nghị quyết thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc triển khai đồng bộ, thống nhất đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện mục tiêu nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng chí yêu cầu Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp phải nắm chắc tình hình triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhắc nhở phê bình đối với tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên chính của Hội nghị.

Quang cảnh toàn hội nghị

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015