Tăng cường phối hợp quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs)
Posting date: 03-31-2017

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGOs)

 

        Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Lãnh đạo cơ quan Ngoại vụ địa phương - Tổng kết và tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao, chiều 22/3, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao), Trung tâm Phục vụ đối ngoại thành phố Đà Nẵng (SCEDFA) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài Tp. Hồ Chí Minh (FOSCO) chủ trì Tọa đàm về công tác quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức phí chính phủ nước ngoài (NGOs) tại địa phương.

        Mở đầu phiên tọa đàm, ông Nguyễn Trắc Bá – Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã thông tin đến hội nghị về ba đơn vị được Bộ Ngoại giao giao thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thầm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài; nhấn mạnh hoạt động của tổ chức nước ngoài luôn gắn liền với việc tuyển và sử dụng người lao động Việt Nam; làm tốt công tác này là phục vụ công tác chính trị đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

         Phát biểu tại Tọa đàm, ông Dương Trọng Minh – Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, nhấn mạnh công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài luôn được coi trọng, bởi đây là đối tượng có chuyên môn, nghiệp vụ cao. Theo ông Dương Trọng Minh, bên cạnh nhiều thuận lợi như cơ sở pháp lý khá hoàn chỉnh và sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài còn gặp một số khó khăn như: Tổ chức không tuân thủ quy định của Việt Nam, các ứng viên chưa đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức nước ngoài, người lao động Việt Nam chưa quan tâm đúng mức việc chấp hành quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động.

        Cũng tại sự kiện, ông Trần Hồng Đức – Giám đốc SCEDFA, và ông Nguyễn Tương Minh – Giám đốc FOSCO, đã trình bày những nội dung chính về hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, SCEDFA và FOSCO là hai cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền trong việc quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên (SCEDFA) và miền Nam (FOSCO). Ông Trần Hồng Đức và ông Nguyễn Tương Minh cũng nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý lao động, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý.

Ông Dương Trọng Minh - Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (giữa) và 

ông Trần Hồng Đức - Giám đốc SCEDFA (trái), ông Nguyễn Tương Minh - Giám đốc FOSCO (phải).

        Nhiều đại biểu đến từ các cơ quan ngoại vụ đã chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức nước ngoài ở địa phương, đồng thời đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA, FOSCO với địa phương. Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất như tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá các tổ chức nước ngoài; nâng cao việc trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng; tăng thêm nguồn lực, cho các cơ quan ngoại vụ địa phương...

Bà Lý Thị Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Giang, phát biểu đóng góp ý kiến tại Tọa đàm.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị, phát biểu.

Ban tổ chức Hội nghị

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015