Tổng kết công tác và Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm 2016
Posting date: 01-18-2017

TỔNG KẾT CÔNG TÁC VÀ HỘI NGHỊ CBCNVC NĂM 2016

CỦA CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

 

          Nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2016 và đề ra phương hướng mới năm 2017, ngày 27/12/2015, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã tổ chức “Tổng kết công tác và Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm 2016”.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Bộ cùng toàn thể Lãnh đạo Cục và hơn 200 đại biểu, đại diện cho hơn 600 công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.

Các đại biểu đến dự hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; đồng chí Hoàng Thái Hà, Chủ tịch Công đoàn Cục báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2016; đồng chí Lương Thị Hải Vân, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo công tác tài chính công khai năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Trắc Bá, Hoàng Thái Hà, Lương Thị Hải Vân trình bày báo cáo tại hội nghị

          Đại diện một số đơn vị trong Cục đã trình bày tham luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để năm 2017 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng mà toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục phấn đấu đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2016 thể hiện qua việc áp dụng công nghệ vào quản lý điều hành nhằm rút ngắn thủ tục hành chính, doanh thu ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho Đoàn Ngoại giao trong lĩnh vực cung ứng cơ sở nhà đất, tuyển chọn và cung ứng lao động, đảm bảo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động. Năm 2017, Cục cần phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016. Công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Đoàn Ngoại giao đã có đổi mới hơn nhưng cần nâng cao hiệu quả công tác cung ứng và tuyển dụng người lao động hơn nữa, chủ động đào tạo nguồn nhân lực có trình độ để đáp ứng nhu cầu cho Đoàn Ngoại giao. Cục cần có phương án sử dụng hiệu quả quỹ nhà đất được giao, định kỳ duy tu bảo dưỡng nhà để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất đáp ứng cho các cán bộ Đoàn Ngoại giao thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn toàn thể CBCNV trong Cục luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng một đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chính trị, đối ngoại được Bộ Ngoại giao giao.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng khẳng định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, Cục sẽ triển khai kịp thời và hiệu quả các kế hoạch của Bộ, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ vào quản lý – điều hành, tập trung nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tổng thể về các mảng công tác của Cục theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động phục vụ đối ngoại và hoạt động kinh doanh theo phương hướng đề ra.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015