Project Progress

1.Thời gian khởi công: 26/7/2013

2.Thời gian hoàn thành (dự kiến đưa vào sử dụng): Quí II/2016

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015