Office of Communist Party Affairs & Social Organizations

        Là đơn vị thường trực có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục và Cục trưởng về công tác Đảng đoàn thể, công tác quốc phòng – quân sự địa phương; đại diện cho tổ chức Đảng, đoàn thể trong điều hành công việc và công tác xây dựng đơn vị.

        Chánh Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể: Ông Nguyễn Duy Phóng

        Chủ tịch Công đoàn: Ông Hoàng Thái Hà

        Bí thư Đoàn Thanh niên: Ông Nguyễn Vũ Hải

        Các bộ phận chuyên môn:

1. Văn phòng Đảng uỷ

2. Văn phòng Công đoàn

3. Thường trực Đoàn Thanh niên

4. Thường trực Ban chỉ huy quân sự 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015