Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Posting date: 03-11-2016
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015