Đoàn công tác của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn làm việc với Sở Ngoại vụ hai tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc
Posting date: 06-01-2016
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015