Đoàn công tác của Cục làm việc với các văn phòng NGOs
Posting date: 07-24-2015
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015