Đoàn công tác của Cục làm việc với các văn phòng NGOs quý I năm 2016
Posting date: 04-08-2016
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015