HỘI NGHỊ GIAO BAN 3 MIỀN TẠI ĐÀ NẴNG THÁNG 4/2023
Posting date: 04-27-2023

HỘI NGHỊ GIAO BAN 3 MIỀN TẠI ĐÀ NẴNG THÁNG 4/2023

Chiều ngày 21/4/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC), Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) và Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) đã tổ chức Hội nghị giao ban 3 đơn vị được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ, ủy quyền, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh việc trao đổi, đánh giá công tác định kỳ giữa 3 đơn vị đang cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên toàn quốc, Hội nghị lần này tập trung đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thọ Xương, Trưởng phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn báo cáo tình hình công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của 3 đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị, nhất là những cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển dụng, quản lý lao động đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất sửa đổi một số quy định của Nghị định nhằm phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã giao nhiệm vụ cho 3 đơn vị thành lập nhóm chuyên viên tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với thực tiễn công tác tuyển dụng, quản lý lao động hiện nay của 3 đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

(Từ trái qua phải) Ông Nguyễn Tương Minh - Tổng Giám đốc FOSCO, ông Hoàng Thùy Dương – Cục trưởng SDDC và ông Trần Hiếu – Giám đốc SCEDFA chủ trì Hội nghị

 

Ông Nguyễn Thọ Xương, Trưởng phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn trình bày báo cáo

 

Bà Phan Thị Thanh Ninh, Trưởng phòng Quản lý lao động, SCEDFA phát biểu ý kiến

 

Bà Mai Trúc Đào, Trưởng phòng Đối ngoại, FOSCO phát biểu ý kiến

Ông Đỗ Nam Hưng, Phó trưởng Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phát biểu ý kiến

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015