Hội nghị "Công tác Đảng và thông tin tình hình chính trị thời sự quốc tế trong khu vực"
Posting date: 07-10-2015
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015