Phòng Quản lý lao động Đoàn Ngoại giao gặp mặt lao động Việt Nam đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí năm 2016
Posting date: 02-02-2016
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015