Thông tin về quỹ nhà phục vụ cho Đoàn Ngoại giao tháng 5 năm 2024
Posting date: 05-20-2024

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào các Cơ quan Đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội và xin trân trọng thông báo như sau:

Tính đến tháng 5 năm 2024, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ tiếp nhận quản lý thêm các cơ sở nhà đất còn trống, sẵn sàng cung cấp tới các Cơ quan đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ (các cơ quan ngoại giao) tại Hà Nội thuê để làm trụ sở và nhà ở cho người đứng đầu cơ quan đại diện, cán bộ ngoại giao (Xin gửi danh sách quỹ nhà kèm theo). Các công trình cho thuê của Cục Phục vụ bao gồm các biệt thự và các văn phòng/căn hộ có thiết kế độc đáo, nằm tại vị trí trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển và luôn đảm bảo an ninh, trật tự cao trong khu vực.

Trường hợp các cơ quan ngoại giao có nhu cầu thuê các cơ sở nhà đất trên do Cục Phục vụ quản lý, xin vui lòng liên hệ với Tổ Nghiệp vụ cho thuê nhà, số điện thoại: (+84) 243 8249271 hoặc email: cpv.nghiepvuchothue@gmail.com.

Cục Phục vụ xin trân trọng cám ơn và mong nhận được phản hồi từ phía các Cơ quan đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi đến các Cơ quan đại diện ngoại giao, các Tổ chức quốc tế, các Tổ chức Phi chính phủ tại Hà Nội lời chào trân trọng.

DANH SÁCH CÁC BIỆT THỰ ĐANG TRỐNG VÀ DỰ KIẾN TRỐNG NĂM 2024

STT Biệt thự Ghi chú
1 Số 2 Ngõ 294 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội  
2 44/10 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội  
3 44/3 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội  
4 44/7 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội Villa 44 7 Van Bao
5 44/9 Vạn Bảo, Quận Ba Đình, Hà Nội Villa 44-9 Van Bao
6 76 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
7 39 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội  

 

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ VÀ VĂN PHÒNG ĐANG TRỐNG VÀ DỰ KIẾN TRỐNG NĂM 2024

Số TT Địa chỉ Căn hộ/Văn phòng Khu nhà Khu Ngoại giao đoàn Ghi chú
1 501 A1 Vạn Phúc  
2 502 A1 Vạn Phúc  
3 503-504 A1 Vạn Phúc  
4 301-302 A1 Vạn Phúc  
5 405-406 A1 Vạn Phúc  
6 408 A1 Vạn Phúc  
7 105-108 A2 Vạn Phúc  
8 301-302 A2 Vạn Phúc  
9 303-304 A2 Vạn Phúc  
10 411-412 A2 Vạn Phúc  
11 402-403 A2 Vạn Phúc  
12 409-410 A2 Vạn Phúc  
13 501-502 A2 Vạn Phúc  
14 503-504 A2 Vạn Phúc  
15 203 B2 Vạn Phúc  
16 401 B2 Vạn Phúc  
17 503 B2 Vạn Phúc  
18 203 B3 Vạn Phúc  
19 501 B3 Vạn Phúc  
20 502 B3 Vạn Phúc  
21 503 B3 Vạn Phúc  
22 103 B4 Vạn Phúc  
23 503 B4 Vạn Phúc  
24 103 B5 Vạn Phúc  
25 303 B5 Vạn Phúc  
26 503 B5 Vạn Phúc  
27 101A D1 Vạn Phúc D1 Van Phuc Building
28 102A D1 Vạn Phúc
29 105-107 D1 Vạn Phúc
30 205-206 D1 Vạn Phúc
31 207-208 D1 Vạn Phúc
32 209-210 D1 Vạn Phúc
33 211-212 D1 Vạn Phúc
34 301A D1 Vạn Phúc
35 302A D1 Vạn Phúc
36 305-308 D1 Vạn Phúc
37 309-310 D1 Vạn Phúc
38 311-312 D1 Vạn Phúc
39 401A D1 Vạn Phúc
40 402A D1 Vạn Phúc
41 405-406 D1 Vạn Phúc
42 407-408 D1 Vạn Phúc
43 409-411 1D Vạn Phúc
44 412 D1 Vạn Phúc
45 501A D1 Vạn Phúc
46 502A D1 Vạn Phúc
47 505-506 D1 Vạn Phúc
48 507-508 D1 Vạn Phúc
49 509-510 D1 Vạn Phúc
50 511-512 D1 Vạn Phúc
51 303 2A Vạn Phúc  
52 201 2A Vạn Phúc  
53 302 2A Vạn Phúc  
54 502 2A Vạn Phúc  
55 503 2A Vạn Phúc  
56 403 2A Vạn Phúc  
57 402 2A Vạn Phúc  
58 204 2G Vạn Phúc  
59 121 E1 Trung Tự  
60 122 E1 Trung Tự  
61 217-218 E1 Trung Tự  
62 219-220 E3 Trung Tự  
63 503-504 E1 Trung Tự  
64 517-518 E1 Trung Tự  
65 519-520 E1 Trung Tự  
66 521-522 E1 Trung Tự  
67 523-524 E1 Trung Tự  
68 403-404 E1 Trung Tự  
69 413-414 E1 Trung Tự  
70 423-424 E1 Trung Tự  
71 421-422  E1 Trung Tự  
72 505-506 E1 Trung Tự  
73 507-508 E1 Trung Tự  
74 511-512 E1 Trung Tự  
75 513-514 E1 Trung Tự  
76 211-212 E2 Trung Tự  
77 311-312 E2 Trung Tự  
78 205-206 E2 Trung Tự  
79 301-302 E2 Trung Tự  
80 501-502 E2 Trung Tự  
81 503-504 E2 Trung Tự  
82 505 E2 Trung Tự  
83 506 E2 Trung Tự  
84 507-508 E2 Trung Tự  
85 509-510 E2 Trung Tự  
86 511-512 E2 Trung Tự  
87 411-412 E2 Trung Tự  
88 101-102 E2 Trung Tự  
89 103 E2 Trung Tự  
90 104 E2 Trung Tự  
91 105 E2 Trung Tự  
92 106 E2 Trung Tự  
93 109-110 E2 Trung Tự  
94 111 E2 Trung Tự  
95 303-304 E2 Trung Tự  
96 305 E2 Trung Tự  
97 409-410 E2 Trung Tự  
98 404-406 E2 Trung Tự  
99 202 E3 Trung Tự  
100 203 E3 Trung Tự  
101 503 E3 Trung Tự  
102 107-110 E3 Trung Tự  
103 207-208 E3 Trung Tự  
104 211-212 E3 Trung Tự  
105 307-308 E3 Trung Tự  
106 309-310 E3 Trung Tự  
107 311-312 E3 Trung Tự  
108 407-408 E3 Trung Tự  
109 409-410 E3 Trung Tự  
110 411-412 E3 Trung Tự  
111 507-508 E3 Trung Tự  
112 509-510 E3 Trung Tự  
113 511-512 E3 Trung Tự  
114 402 E3 Trung Tự  
115 103 E4 Trung Tự  
116 109 E4 Trung Tự  
117 110 E4 Trung Tự  
118 201 E4 Trung Tự  
119 210 E4 Trung Tự  
120 207-208A E4 Trung Tự  
121 208B-209 E4 Trung Tự  
122 301-303 E4 Trung Tự  
123 307-308 E4 Trung Tự  
124 309-310 E4 Trung Tự  
125 407-408 E4 Trung Tự  
126 507-508 E4 Trung Tự  
127 509-510 E4 Trung Tự  
128 511-512 E4 Trung Tự  
129 107-108 E4 Trung Tự  
130 111-112 E4 Trung Tự  
131 211-212 E4 Trung Tự  
132 311-312 E4 Trung Tự  
133 409-410 E4 Trung Tự  
134 411-412 E4 Trung Tự  
135 403 E4 Trung Tự  
136 402 E4 Trung Tự  
137 502 E4 Trung Tự  
138 503 E4 Trung Tự  
139 203 E4B Trung Tự  
140 303-304 E4B Trung Tự  
141 201-202 A1 Vạn Phúc  
142 Đơn nguyên 3  A1 Vạn Phúc  
101-108 A1 Vạn Phúc  
143 103-104 A2 Vạn Phúc  
144 Đơn 1 nhà 2C Đơn 1 nhà 2C Vạn Phúc  
145 103 B1 Vạn Phúc  
146 411-412 E1 Trung Tự  
147 309-310 E1 Trung Tự  
148 302 E4 Trung Tự  
149 303 E4 Trung Tự  
150 515 E1 Trung Tự  
151 305-306 E1 Trung Tự  
152 313-314 E1 Trung Tự  
153 117 E1 Trung Tự  
154 123-124 E1 Trung Tự  
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015