Thư cảm ơn gửi người lao động Việt Nam làm việc tại các CQĐD nước ngoài tại Hà Nội và TCNN
Posting date: 12-10-2021

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015