Văn phòng Dịch vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019
Posting date: 06-11-2020
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015