Nghị định 104/2014 quy định về khung giá đất
Posting date: 11-07-2016

https://drive.google.com/open?id=0BzN4DBHMrQS3TFF2a0pBR05jTEE

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015