Thông tư 23/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Posting date: 11-07-2016

https://drive.google.com/open?id=0BzN4DBHMrQS3U2RVbzktNmhlcWc

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015