Thông báo Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Posting date: 03-27-2020

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

 

     Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

     Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-CPVNGĐ ngày 28/11/2019 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;

    Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-HĐTD ngày 24/03/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc thành lập Ban chấm phúc khảo (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019;

    Căn cứ kết quả tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 12/03/2020 đến ngày 26/03/2020 và kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn,

1. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo như sau:

TT

SBD

Họ và tên

Năm sinh

Điểm sau phúc khảo

1.

QLNS-001

Nguyễn Huy Cường

1982

12/30

 
2. Thông báo kết quả chấm phúc khảo được niêm yết tại trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và đăng tải trên website của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, tại địa chỉ: www.mofa.gov.vn/cpv và www.sddc.gov.vn.

     Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015