Thông báo Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Posting date: 06-17-2020

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

          Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

          Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-CPVNGĐ ngày 28/11/2019 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;

          Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-HĐTD ngày 10/06/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc thành lập Ban chấm phúc khảo (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019;

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) như sau:

TT

SBD

Họ và tên

Năm sinh

Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành

Điểm Vòng 2

Điểm chấm phúc khảo

Điểm chính thức

1.

KSN-001

 Đào Thị Lê Ba

1981

Cấp thoát nước

48,50

52,00

52,00

2.

NVCTN-012

 Trần Quốc Vượng

1984

Nghiệp vụ cho thuê nhà

17,50

18,50

17,50

3.

QLNS-003

 Dương Minh Phương

1994

Quản lý nhân sự

38,75

38,50

38,75

4.

QLNS-006

 Nguyễn Diệp Trinh

1995

Quản lý nhân sự

33,75

33,50

33,75

5.

TCKT-001

 Trần Thế Anh

1992

Tài chính Kế toán

55,00

55,00

55,00

(Danh sách này có 5 người)

2. Thông báo kết quả chấm phúc khảo được niêm yết tại trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và đăng tải trên website của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, tại địa chỉ: www.mofa.gov.vn/cpv và www.sddc.gov.vn./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015