Thông báo Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Vòng1)
Posting date: 03-12-2020
CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Số:  274  /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 
THÔNG BÁO
 

Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Vòng 1)

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (Vòng 1), như sau:

1. Kết quả điểm kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (Vòng 1)

TT

Số báo danh

Họ và tên

Năm sinh

Điểm thi môn

Kết quả

Ghi chú

Tin học

Kiến thức chung

Tiếng Anh

I

 Vị trí Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

KTXD-001

 Trần Ngọc Bảo

1995

26/30

42/60

17/30

Đạt

 

2

KTXD-002

 Nguyễn Văn Dương

1983

22/30

41/60

07/30

Không đạt

 

3

KTXD-003

 Vũ Tuấn Linh

1997

26/30

47/60

20/30

Đạt

 

4

KTXD-004

 Lê Thị Loan

1985

25/30

46/60

19/30

Đạt

 

II

 Vị trí Kỹ sư Nước

1

KSN-001

 Đào Thị Lê Ba

1981

25/30

44/60

19/30

Đạt

 

III

 Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà

1

NVCTN-001

 Hoàng Diệu Anh

1990

30/30

40/60

Miễn thi

Đạt

 

2

NVCTN-002

 Nguyễn Chí Hiếu

1996

20/30

36/60

Miễn thi

Đạt

 

3

NVCTN-003

 Lê Duy Hiếu

1989

 -

-

Miễn thi

-

Không tham dự kỳ thi

4

NVCTN-004

 Trần Duy Hoàng

1992

25/30

36/60

55/100

Đạt

 

5

NVCTN-005

 Nguyễn Đức Khánh

1995

27/30

38/60

Miễn thi

Đạt

 

6

NVCTN-006

 Phạm Thị Mai Liên

1983

15/30

42/60

Miễn thi

Đạt

 

7

NVCTN-007

 Nguyễn Hải Minh

1994

23/30

40/60

51/100

Đạt

 

8

NVCTN-008

 Hồ Nhật Nam

1996

25/30

37/60

Miễn thi

Đạt

 

9

NVCTN-009

 Lê Vũ Nam

1993

20/30

47/60

24/100

Không đạt

 

10

NVCTN-010

 Phạm Đức Thịnh

1996

26/30

45/60

87/100

Đạt

 

11

NVCTN-011

 Đỗ Huyền Trang

1994

27/30

42/60

56/100

Đạt

 

12

NVCTN-012

 Trần Quốc Vượng

1984

27/30

43/60

84/100

Đạt

 

IV

 Vị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất

1

QLNĐ-001

 Trình Minh Anh

1997

14/30

43/60

18/30

Không đạt

 

2

QLNĐ-002

 Hoàng Thanh Huyền

1989

15/30

36/60

16/30

Đạt

 

3

QLNĐ-003

 Lê Trung Nghĩa

1995

24/30

50/60

26/30

Đạt

 

4

QLNĐ-004

 Ngô Phương Thảo

1995

22/30

40/60

22/30

Đạt

 

V

 Vị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự

1

QLNS-001

 Nguyễn Huy Cường

1982

16/30

44/60

12/30

Không đạt

 

2

QLNS-002

 Nguyễn Thị Thanh Mai

1997

21/30

41/60

19/30

Đạt

 

3

QLNS-003

 Dương Minh Phương

1994

26/30

44/60

18/30

Đạt

 

4

QLNS-004

 Nguyễn Thị Thu Thủy

1982

23/30

47/60

13/30

Không đạt

 

5

QLNS-005

 Trần Thu Trang

1993

28/30

42/60

20/30

Đạt

 

6

QLNS-006

 Nguyễn Diệp Trinh

1995

17/30

48/60

20/30

Đạt

 

VI

 Vị trí Chuyên viên Tài chính - Kế toán

1

TCKT-001

 Trần Thế Anh

1992

27/30

50/60

Miễn thi

Đạt

 

2

TCKT-002

 Phạm Vũ Hương Giang

1994

30/30

38/60

15/30

Đạt

 

3

TCKT-003

 Đào Quang Huy

1994

27/30

47/60

21/30

Đạt

 

4

TCKT-004

 Nguyễn Thị Phương Thủy

1985

18/30

51/60

15/30

Đạt

 

(Danh sách này có 31 người)

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo

a. Thời gian: Từ ngày 12/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/03/2020 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Phòng 407, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3825.3990.

c. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số báo danh, vị trí đăng ký dự tuyển, kết quả điểm thi hiện tại.

Mẫu đơn phúc khảo: https://drive.google.com/open?id=1fqjksuVtRPHd4kgAm3p4REltzOpPLN9U

3. Thời gian thi Vòng 2 – Môn chuyên ngành: Thứ 7, ngày 04/04/2020.

- Từ 08h00’ - 11h00’: Thí sinh làm bài thi viết thời gian 180’.

- Từ 14h00’ - 17h00’: Thí sinh tham dự phỏng vấn (khoảng 10 phút/thí sinh).

- Lưu ý:  Các thí sinh dự thi vị trí chuyên viên Quản lý nhân sự được phép sử dụng máy tính tay không có phím chữ cái.

4. Các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi Vòng 2, đề nghị cung cấp bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp trước ngày 04/04/2020.

Hiện nay, do tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019-NCoV) diễn biến khó lường, trong trường hợp khẩn cấp phải điều chỉnh kế hoạch thi tuyển thì Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo chính thức trên website www.mofa.gov.vn/cpv và www.sddc.gov.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo đối với các môn thi (nếu có) để Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thực hiện chấm phúc khảo theo quy định./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015