Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Posting date: 06-22-2020

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-CPVNGĐ ngày 19/06/2020 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo như sau:

1. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019

TT

Số báo danh

Họ và tên

Năm sinh

Kết quả

Điểm ưu tiên
(nếu có)

Tổng điểm

Kết quả

Ghi chú

Nghiệp vụ chuyên ngành

Phỏng vấn

I

 Vị trí Kỹ sư Kinh tế xây dựng

1

KTXD-001

 Trần Ngọc  Bảo

1995

84.25

77.50

 

161.75

Trúng tuyển

 

2

KTXD-003

 Vũ Tuấn Linh

1997

90.50

79.50

 

170.00

Trúng tuyển

 

3

KTXD-004

 Lê Thị Loan

1985

80.75

78.00

 

158.75

 

 

II

 Vị trí Kỹ sư Nước

1

KSN-001

 Đào Thị Lê Ba

1981

52.00

66.50

 

118.50

Trúng tuyển

 

III

 Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà

1

NVCTN-001

 Hoàng Diệu Anh

1990

88.50

93.50

 

182.00

Trúng tuyển

 

2

NVCTN-002

 Nguyễn Chí Hiếu

1996

39.75

86.00

 

125.75

 

 

3

NVCTN-004

 Trần Duy Hoàng

1992

54.25

90.00

 

144.25

 

 

4

NVCTN-005

 Nguyễn Đức Khánh

1995

47.50

90.00

 

137.50

 

 

5

NVCTN-006

 Phạm Thị Mai Liên

1983

60.00

85.00

 

145.00

 

 

6

NVCTN-007

 Nguyễn Hải Minh

1994

10.75

83.50

 

94.25

 

 

7

NVCTN-008

 Hồ Nhật Nam

1996

64.75

88.00

 

152.75

Trúng tuyển

 

8

NVCTN-010

 Phạm Đức Thịnh

1996

78.50

90.00

 

168.50

Trúng tuyển

 

9

NVCTN-011

 Đỗ Huyền Trang

1994

92.25

96.50

 

188.75

Trúng tuyển

 

10

NVCTN-012

 Trần Quốc Vượng

1984

17.50

88.50

 

106.00

 

 

IV

 Vị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất

1

QLNĐ-002

 Hoàng Thanh Huyền

1989

 -

 

 -

 

Không tham dự kỳ thi

2

QLNĐ-003

 Lê Trung Nghĩa

1995

93.75

91.50

 

185.25

Trúng tuyển

 

3

QLNĐ-004

 Ngô Phương Thảo

1995

79.75

93.50

 

173.25

 

 

V

 Vị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự

1

QLNS-002

 Nguyễn Thị Thanh Mai

1997

66.50

92.00

 

158.50

Trúng tuyển

 

2

QLNS-003

 Dương Minh Phương

1994

38.75

79.00

 

117.75

 

 

3

QLNS-005

 Trần Thu Trang

1993

24.50

55.00

 

79.50

 

 

4

QLNS-006

 Nguyễn Diệp Trinh

1995

33.75

50.50

 

84.25

 

 

VI

 Vị trí Chuyên viên Tài chính - Kế toán

1

TCKT-001

 Trần Thế Anh

1992

55.00

57.50

 

112.50

 

 

2

TCKT-002

 Phạm Vũ Hương Giang

1994

96.00

57.50

 

153.50

Trúng tuyển

 

3

TCKT-003

 Đào Quang Huy

1994

60.00

57.50

 

117.50

Trúng tuyển

 

4

TCKT-004

Nguyễn Thị Phương Thủy

1985

31.00

57.50

 

88.50

 

 

(Danh sách này có 25 người./.)

2. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 21/07/2020.

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức Nhân sự (P. 404), Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: Từ 08h00’ - 17h00’, thứ Hai đến thứ Sáu (trong giờ hành chính).

Điện thoại: 042.3825.4214.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo để thí sinh thực hiện./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015