Thông báo đính chính thông tin của thí sinh thi tuyển viên chức năm 2019
Posting date: 06-02-2020

THÔNG BÁO

V/v đính chính thông tin của thí sinh thi tuyển viên chức năm 2019

          Qua quá trình xác minh và thẩm định các giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân của các thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức năm 2019, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn xin đính chính lại thông tin của thí sinh Lê Trung Nghĩa, sinh năm 1995, số báo danh QLNĐ-003, dự tuyển vị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất không phải là con thương binh 4/4. Vì vậy, thí sinh Lê Trung Nghĩa không thuộc diện được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định.

          Nhằm công khai cũng như đảm bảo tính công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn xin điều chỉnh lại điểm thi Vòng 2 của thí sinh Lê Trung Nghĩa như sau:

TT

Số báo danh

Họ và tên

Năm sinh

Kết quả

Điểm ưu tiên
(nếu có)

Tổng điểm

Ghi chú

Nghiệp vụ chuyên ngành

Phỏng vấn

1

QLNĐ-003

Lê Trung Nghĩa

1995

93,75

91,50

0,00

185,25

 

Trân trọng thông báo./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015