Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 Kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019
Posting date: 05-27-2020

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019

 

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (Vòng 2), như sau:

1. Kết quả điểm kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (Vòng 2)

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (VÒNG 2)

TT Số báo danh Họ và tên Năm sinh Kết quả Điểm ưu tiên
(nếu có)
Tổng điểm Ghi chú
Nghiệp vụ chuyên ngành Phỏng vấn
I  Vị trí Kỹ sư Kinh tế xây dựng
1 KTXD-001  Trần Ngọc  Bảo 1995 84.25 77.50   161.75  
2 KTXD-003  Vũ Tuấn  Linh 1997 90.50 79.50   170.00  
3 KTXD-004  Lê Thị  Loan 1985 80.75 78.00   158.75  
II  Vị trí Kỹ sư Nước
1 KSN-001  Đào Thị Lê  Ba 1981 48.50 66.50   115.00  
III Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà
1 NVCTN-001  Hoàng Diệu  Anh 1990 88.50 93.50   182.00  
2 NVCTN-002  Nguyễn Chí  Hiếu 1996 39.75 86.00   125.75  
3 NVCTN-004  Trần Duy  Hoàng 1992 54.25 90.00   144.25  
4 NVCTN-005  Nguyễn Đức  Khánh 1995 47.50 90.00   137.50  
5 NVCTN-006  Phạm Thị Mai  Liên 1983 60.00 85.00   145.00  
6 NVCTN-007  Nguyễn Hải  Minh 1994 10.75 83.50   94.25  
7 NVCTN-008  Hồ Nhật  Nam 1996 64.75 88.00   152.75  
8 NVCTN-010  Phạm Đức  Thịnh 1996 78.50 90.00   168.50  
9 NVCTN-011  Đỗ Huyền  Trang 1994 92.25 96.50   188.75  
10 NVCTN-012  Trần Quốc  Vượng 1984 17.50 88.50   106.00  
IV  Vị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất
1 QLNĐ-002  Hoàng Thanh  Huyền 1989 - -   - Không tham dự kỳ thi
2 QLNĐ-003  Lê Trung  Nghĩa 1995 93.75 91.50 5.00 190.25 Con thương binh 4/4
3 QLNĐ-004  Ngô Phương  Thảo 1995 79.75 93.50   173.25  
V Vị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự
1 QLNS-002  Nguyễn Thị Thanh  Mai 1997 66.50 92.00   158.50  
2 QLNS-003  Dương Minh  Phương 1994 38.75 79.00   117.75  
3 QLNS-005  Trần Thu  Trang 1993 24.50 55.00   79.50  
4 QLNS-006  Nguyễn Diệp  Trinh 1995 33.75 50.50   84.25  
VI  Vị trí Chuyên viên Tài chính - Kế toán
1 TCKT-001  Trần Thế  Anh 1992 55.00 57.50   112.50  
2 TCKT-002  Phạm Vũ Hương  Giang 1994 96.00 57.50   153.50  
3 TCKT-003  Đào Quang  Huy 1994 60.00 57.50   117.50  
4 TCKT-004  Nguyễn Thị Phương  Thủy 1985 31.00 57.50   88.50  
(Danh sách này có 25 người)

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo

a. Thời gian: Từ ngày 27/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/06/2020 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Phòng 407, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3825.3990.

c. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số báo danh, vị trí đăng ký dự tuyển, kết quả điểm thi hiện tại.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không tiếp nhận đơn phúc khảo đối với phần thi Phỏng vấn./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015