Thông báo lịch thi tuyển viên chức đợt I năm 2017
Posting date: 04-11-2017

 

CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Môn thi

Thời gian thi

Hình thức

Thứ 7, Ngày 15/4/2017

Kiến thức chung

8h30 - 10h30

Thi viết 120 phút

Tiếng Anh

14h30 - 15h30

Thi viết 60 phút

Chủ nhật, Ngày 16/4/2017

Kiến thức chuyên ngành

8h30 - 10h30

Thi viết 120 phút

Tin học

14h00 - 15h00: Ca 1

15h30 - 16h30: Ca 2

Thực hành 60 phút

Ghi chú:

          Địa điểm thi: Hội trường tầng 5, số 10 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          Ca 1: Các ứng viên dự thi vị trí Chuyên viên tài chính, Kế hoạch, Quản lý nhân sự và Quản lý nhà đất.

          Ca 2: Các ứng viên dự thi vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà và Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên.

Đề nghị các thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015