Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2019
Posting date: 11-26-2019
BỘ NGOẠI GIAO
CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

Số: 1510 /TB-TCLĐTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo tuyển dụng viên chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn năm 2019, cụ thể như sau:

A. Chỉ tiêu, yêu cầu vị trí tuyển dụng

Stt

Chuyên ngành

Số lượng

Yêu cầu

1

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

02

Chuyên ngành Kinh tế - Kỹ thuật

2

Kỹ sư Điện

01

Chuyên ngành Điện

3

Kỹ sư Nước

01

Chuyên ngành Nước

4

Chuyên viên nghiệp vụ cho thuê nhà

04

Chuyên ngành Marketing/ Thương mại/ Quan hệ quốc tế

Tiếng Anh trình độ C

(IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên)

5

Chuyên viên quản lý nhà đất

01

Chuyên ngành Luật/ Quản lý hành chính nhà nước

6

Chuyên viên quản lý nhân sự

03

Chuyên ngành Quản trị nhân lực/ Kinh tế lao động

7

Chuyên viên tài chính/ kế toán

02

Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

 

B. Điều kiện dự tuyển 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

d) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của Ngành ngoại giao;

h) Đảm bảo tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại;

Điều kiện khác:

i) Có chứng chỉ tiếng Anh, Tin học trình độ B trở lên. Riêng vị trí Chuyên viên nghiệp vụ cho thuê nhà yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh trình độ C (IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên);

k) Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành theo yêu cầu tại mục A.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/05/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

C. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

2. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài nếu được tuyển dụng sẽ phải bổ sung giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng);

5. Bản sao các bằng khen, giải thưởng, chứng nhận thành tích (nếu có);

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến Quận (Huyện) trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

8. 02 ảnh cỡ 4x6cm;

9. Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm như sổ BHXH, Hợp đồng lao động… (bản phô tô nếu có);

10. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

Sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tại địa chỉ website: www.mofa.gov.vn/cpv mục Thông báo và www.sddc.gov.vn mục Thông báo - Tuyển dụng.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25 x 32 cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ).

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Sau khi có thông báo kết quả, các thí sinh dự kiến được tuyển dụng sẽ hoàn thiện hồ sơ (nộp bản sao có công chứng các giấy tờ nêu trên, có bản gốc để đối chiếu nếu cần). Nếu thí sinh không thể cung cấp các hồ sơ được yêu cầu, kết quả thi của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

D. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển viên chức

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

I. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. 

1. Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

2. Phần II: Tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Riêng đối với vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà: Yêu cầu thi viết Tiếng Anh trình độ C, thời gian 120 phút.

3. Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

4. Điều kiện miễn thi môn tiếng Anh và Tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn tiếng Anh:

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là Tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn Tin học:

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học;

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

5. Kết quả thi Vòng 1: Được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

II. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Hình thức thi:

- Chuyên ngành thuộc vị trí 1, 2, 3: Thi thực hành trên máy.

- Chuyên ngành thuộc vị trí 4, 5, 6, 7: Thi viết.

3. Thang điểm: 100 điểm.

4. Thời gian thi: 180 phút.

5. Xác định và thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/05/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

E. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn năm 2019 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức, thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển đồng thời trên trang Web của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (địa chỉ website: www.sddc.gov.vn và www.mofa.gov.vn/cpv) và tại trụ sở Cục. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

F. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển

1. Nhận hồ sơTừ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính, trừ các ngày Lễ, Tết) tại P.407, Số 10 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, HN.

2. Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: dự kiến 500.000 đồng/thí sinh. (Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển). Lệ phí thu khi các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Xin liên hệ số điện thoại: 024.3825.3990 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc truy cập website: www.mofa.gov.vn/cpv và www.sddc.gov.vn để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển./.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: https://drive.google.com/open?id=1bb7tAAxevuhI7Dz4S259skNHZhSqk2do

Mẫu Sơ yếu lý lịch: https://drive.google.com/open?id=1e6e8w_cZe-x4JSFxftPMvQ_JccKYW5RL

 

 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015