Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
Posting date: 01-19-2023

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015