Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023
Posting date: 10-03-2023

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015