Thông báo về việc mời tham gia tư vấn pháp lý thủ tục đấu giá tài sản
Posting date: 11-10-2022

THÔNG BÁO 

Về việc mời tham gia tư vấn pháp lý thủ tục đấu giá tài sản 

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo về việc mời đơn vị có chuyên môn tham gia tư vấn pháp lý thủ tục đấu giá tài sản như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu tư vấn pháp lý:

Tư vấn pháp lý về trình tự thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 về việc đấu giá tài sản cho thuê đối với tài sản là công trình trên đất đang thuộc sự quản lý của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.   

2. Thời gian, địa điểm đăng ký cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý:

Các tổ chức đấu giá, các tổ chức/cá nhân có chuyên môn về pháp lý quan tâm đề nghị đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý theo thông tin sau:

Thời gian đăng ký (Trong giờ hành chính): Từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022.
Địa chỉ liên hệ: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn – số 10 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 02438249271

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ liên hệ tới tổ chức, cá nhân được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn.  

Khi đến tham gia tư vấn trực tiếp, tổ chức, cá nhân đến làm việc cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/căn cước công dân.  

 

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn trân trọng thông báo./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015