Contact
Posting date: 05-21-2015

1. Sport service: 024 3846 03 07

  • Cell phone 1: 0167 855 6960
  • Cell phone 2: 098 301 63 66

2. Canteen: 024 3846 32 45 

  • Cell phone: 098 335 62 72
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015