Event – Sport Organization
Posting date: 05-21-2015
  • Nhận đặt các sự kiện, tổ chức giải giao lưu thể thao cho các cơ quan và đơn vị cá nhân theo yêu cầu.
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015