Contact
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
084-04-39350892 - 084-04-38249284
banbientap_dsd@mofa.gov.vn

Hotline
Quản lý và Cung ứng nhà: 084-04-38249266
Dự án: 084-04-38246811
Quản lý lao động Đoàn Ngoại giao: 084-04-38249279
Dịch vụ: 084-04-38460307
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015