Nghị định 45/2014 về việc thu tiền sử dụng đất
Posting date: 11-07-2016

https://drive.google.com/open?id=0BzN4DBHMrQS3XzgxR0luUzlqYmc

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015