Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức
Posting date: 10-12-2017

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỂU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ Ghi chú
I. Kinh tế xây dựng
1 Nguyễn Ngọc Anh 1990 - Thạc sĩ ĐH Kỹ thuật Giao thông đường bộ Mat-Xco-va, ngành Kinh tế  
2 Trần Việt Hà 1982 - Thạc sĩ ĐH Xây dựng, ngành Kinh tế xây dựng  
3 Nguyễn Văn Dương 1983 - ĐH Xây dựng, ngành Kinh tế xây dựng (VLVH)
- ĐH Giao thông vận tải ngành Xây dựng Cầu - đường.
 
II. Kỹ sư Nước
1 Đào Thị Lê Ba 1981 - ĐH Xây dựng, ngành Môi trường nước - Cấp thoát nước  
III. Kỹ sư xây dựng
1 Lê Hoàng Long 1988 - ĐH Phương Đông, ngành KT Công trình - Xây dựng DD và CN  
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015