Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
Posting date: 11-30-2017

THÔNG BÁO

Về kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

 

Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn xin thông báo:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017:

STT Họ và tên Số báo danh Năm sinh Điểm thi (thang điểm 100) Tổng điểm Ghi chú
Kiến thức chung Tiếng Anh Chuyên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)+(7)*2 (9)
I. Kinh tế xây dựng
1 Nguyễn Ngọc Anh KTXD 01 1990 84,75 87,50 97,89 280,53  
2 Trần Việt Hà KTXD 02 1982 83,75 95,00 92,03 267,81  
3 Nguyễn Văn Dương KTXD 03 1983 68,00 52,25 22,50 113,00 Không đạt
II. Kỹ sư Nước
1 Đào Thị Lê Ba N 01 1981 22,50 80,88 69,50 161,50 Không đạt
III. Kỹ sư Xây dựng
1 Lê Hoàng Long XD 02 1988 83,50 71,25 60,50 204,50  

2. Phúc khảo kết quả thi tuyển:

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn nhận đơn phúc khảo của ứng viên kể từ ngày 1/12/2017 đến hết ngày 14/12/2017. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số báo danh, vị trí đăng ký dự tuyển, kết quả điểm thi hiện tại.

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 407, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04).38253990 (gặp chị Liên, Thư ký Hội đồng tuyển dụng).

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015