Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn "Cung cấp dịch vụ cứu hộ bể bơi tại 01 địa điểm của Cục năm 2016"
Posting date: 07-14-2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

"Cung cấp dịch vụ cứu hộ bể bơi tại 01 địa điểm của Cục năm 2016"

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015