Contact
Posting date: 05-21-2015

1. Dịch vụ Thể thao: 04 3846 03 07

  DĐ: 0167 855 6960

  DĐ: 098 301 63 66

2. Quầy Căng - tin: 04 3846 32 45

  DĐ: 098 335 62 72

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015