Lĩnh vực Tổ chức Bộ máy - Lao động - Tiền lương
Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015