Division of Housing Maintenance and Renovation

    Là đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện công tác bảo trì, thi công xây lắp các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật hạ tầng do Cục quản lý và sử dụng.

    Trưởng phòng: Ông Đoàn Trung Hiếu

    Phó Trưởng phòng: Ông Chu Anh Đức

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Kế hoạch tổng hợp

2. Tổ Điều hành

3. Tổ Quản lý phương tiện thi công

4. Đội Xây dựng 1

5. Đội Xây dựng 2 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015