Division of Accounting and Finance

        Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác tài chính, kế toán, chỉ đạo thực hiện thống nhất toàn bộ công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế của Cục theo chế độ hiện hành; kiểm soát, theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn vốn của Cục có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

        Trưởng phòng: Bà Lương Thị Hải Vân

        Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu

        Phó Trưởng phòng: Ông

        Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Kế toán Chi phí xây dựng cơ bản

2. Tổ Kế toán Vật tư

3. Tổ Kế toán Doanh thu

4. Tổ Kế toán Tổng hợp 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015