Division of Planning

        Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cục; lập kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Cục; giám sát thi công xây dựng các công trình do Cục tự thực hiện và các công trình khác được Cục phân công.

        Trưởng phòng: Ông Đào Thanh Hiếu

        Phó Trưởng phòng: Bà Trần Huyền Trang

        Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Kế hoạch

2. Tổ Giám sát thi công

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015