Division of Construction Engineering

    Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng (trừ các dự án có thành lập Ban Quản lý dự án hoặc Tổ công tác).

    Trưởng phòng: Ông Vũ Quang Thắng

    TS. Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Trung

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Kế hoạch - Tổng hợp

2. Tổ Kỹ thuật

3. Tổ Quản lý điều động

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015