Division of Housing Management & Supply

        Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng về lĩnh vực quản lý và cung ứng toàn bộ quỹ nhà, đất cho các tổ chức, cá nhân thuộc Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng nước ngoài, các đối tượng khác tại Hà Nội và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất mà Đoàn Ngoại giao sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

        Trưởng phòng: Bà Quảng Thanh Tú

        Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Quỳnh Dung

        Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Tình

        Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp

2. Tổ Nghiệp vụ Cho thuê nhà

3. Tổ Quản lý nhà đất

4. Tổ Dịch vụ công cộng

5. Ban quản lý khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc

6. Ban quản lý khu Đoàn Ngoại giao Trung Tự - Kim Liên

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015