Division of Housing Investment and Development

        Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đầu tư phát triển quỹ nhà đất và hiệu quả đầu tư trong hoạt động xây dựng của Cục; là đơn vị đầu mối giúp việc Cục trưởng quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn của Cục.

        Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bảo Hạnh

        Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Dương Thuý

        Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổng hợp

2. Tổ Đầu tư - Đấu thầu

3. Tổ Thẩm định

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015