Department Office

    Thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Cục trưởng trong việc điều phối các hoạt động chung của Cục; duy trì nề nếp và đảm bảo các điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động của Cục; làm đầu mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị trực thuộc Cục và các đơn vị, cơ quan bên ngoài.

    Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Mạnh Hà

    Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Quốc Trung

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Hành chính - Tổng hợp

2. Tổ Lễ tân

3. Tổ Văn thư - Lưu trữ

4. Tổ Tin học

5. Tổ Quản trị

6. Tổ Xe

7. Tổ Bảo vệ 

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015