Department Office

    Thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Cục trưởng trong việc điều phối các hoạt động chung của Cục; duy trì nề nếp và đảm bảo các điều kiện làm việc cho công chức, viên chức và người lao động của Cục; làm đầu mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với các đơn vị trực thuộc Cục và các đơn vị, cơ quan bên ngoài. 

    Sau khi sáp nhập Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, Văn phòng hiện đã thêm chức năng là đơn vị thường trực, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục về công tác Đảng đoàn thể, công tác quốc phòng – quân sự địa phương; đại diện cho tổ chức Đảng, đoàn thể trong điều hành công việc và công tác xây dựng đơn vị.

 

    Lãnh đạo đơn vị:    

    Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Mạnh Hà

    Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Quốc Trung

    Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cục, Phó Chánh Văn phòng: Ông Đặng Quốc Cường

    Chủ tịch Công đoàn: Ông Hoàng Thái Hà

    Bí thư Đoàn Thanh niên: Ông Nguyễn Vũ Hải

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Hành chính - Tổng hợp

2. Tổ Lễ tân

3. Tổ Văn thư - Lưu trữ

4. Tổ Tin học

5. Tổ Quản trị

6. Tổ Xe

7. Tổ Bảo vệ 

8. Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể

    8.1. Thường trực Văn phòng Đảng uỷ

    8.2. Thường trực Văn phòng Công đoàn

    8.3. Thường trực Đoàn Thanh niên

    8.4. Thường trực Ban chỉ huy quân sự

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015