Division of Labour Management for Diplomatic Corps

    Thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức được Bộ Ngoại giao ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế liên chính phủ, văn phòng đại diện các tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức nói trên tại Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động cho các đối tượng trên tại khu vực được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

    Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Xương

    Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Nam Hưng

    Phó Trưởng phòng: Bà Ma Ngọc Anh

    Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Giang

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Hành chính - Tổng hợp

2. Tổ Nhân sự 1

3. Tổ Nhân sự 2

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015